POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFO POWER 9 Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest INFOPOWER.EU SP. Z O. O. z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-657) przy ul. Kozietulskiego 4A , REGON: 092919585, NIP: 5542443469, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000160398, tel: (52) 341 29 39, e-mail: biuro@infopower.eu.
 2. Możliwe jest korzystanie z witryny bez podawania danych osobowych. O ile gromadzimy Państwa dane osobowe na naszej witrynie, odbywa się to w poniższych celach:
 • Techniczne udostępnianie witryny i monitorowanie jej funkcjonowania;
 • Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • Wysyłanie newsletterów;
 • Analiza statystyczna korzystania z witryny;
 • Pobieranie danych Państwa urządzenia (poprzez wykorzystywanie plików cookie);
 • Wygenerowane przez użytkownika treści z mediów społecznościowych;
 • Komunikacja z aplikacjami.
 1. W ramach formularza kontaktowego gromadzimy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, aby móc odpowiedzieć na Państwa zapytanie.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:
 3. a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu przesyłania informacji handlowej lub otrzymywania informacji marketingowych,
 4. b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – umowa zawarta z Klientem,
 5. c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 6. d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. w celu dochodzenia roszczeń.
 7. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych i adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów związanych z realizacją działań objętych zakresem zgody/umowy.
 10. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@infopower.eu lub na adres do korespondencji: ul. Kozietulskiego 4A, Bydgoszcz 85-657.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do czasu cofnięcia zgody.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 13. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Wykorzystanie cookies

Strona może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika.

„NIEZBĘDNE” pliki cookie – funkcjonalność i obsługa strony internetowej.

Niezbędne pliki cookie wykorzystujemy w celu obsługi naszej strony internetowej. Na potrzeby zarządzania i identyfikacji zapisywany jest przy tym także indywidualny numer identyfikacyjny Państwa jako osoby odwiedzającej naszą stronę. Dzięki temu możemy oferować Państwu niezmiennie doskonałe usługi. W tym celu zapisujemy takie dane, jak ustawione preferencje językowe. Niezbędne pliki cookie przechowywane są przez czas trwania sesji przeglądarki. Bez nich nasza strona internetowa nie może być wyświetlana w pełnym zakresie.

„FUNKCJONALNE” pliki cookie – ulepszanie i wydajność strony internetowej

Funkcjonalne pliki cookie wykorzystujemy w celu ciągłej poprawy wydajności naszej strony internetowej. Obejmują one dane pobierane od Państwa w następujących celach:

 • Analiza strony internetowej – na podstawie Państwa czynności nawigacyjnych analizujemy dane w celu poprawy funkcjonalności oraz wyglądu naszej strony.
 • Skuteczność reklam – w oparciu o to, w jaki sposób weszli Państwo na naszą stronę, mierzymy skuteczność naszych reklam, analizując współczynnik ich klikalności. W ten sposób optymalizujemy skuteczność reklam włączanych na zewnętrznych stronach internetowych.
 • Zarządzanie błędami – określamy błędy na naszych stronach internetowych, aby móc je niezwłocznie eliminować lub usuwać inne problemy.
 • Testy wyglądu strony internetowej – za pomocą testów A/B lub testów wielowariantowych dbamy o jednolity wygląd naszej strony dla jej użytkowników w trakcie sesji oraz potencjalnych kolejnych sesji.

 

Stosowanie wtyczek serwisów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej mogą być zintegrowane wtyczki portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

W czasie przeglądania naszej strony, poprzez uruchomienie klawisza wtyczki powstaje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką i serwerem Facebooka. O uruchomieniu wtyczek portali społecznościowych decydują Państwo poprzez podjęcie celowego działania. Centrum nie wchodzi w posiadanie danych osobowych przez takie działania.

Korzystanie z naszej strony internetowej i korzystanie z fanpage’u Centrum na Facebooku może ewentualnie być obserwowane przez Facebook, jeżeli użytkownik posiada konto na Facebooku. Nie mamy przy tym wpływu na przekazywanie informacji do Facebooka. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, żeby Facebook przyporządkowywał korzystanie z naszych stron do Państwa konta użytkownika na Facebooku, proszę się wylogować z Facebooka. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych Facebooka pod adresem

https://www.facebook.com/policy.php

Każdorazowe wywołanie stron internetowych, które przez nas są prowadzone i na których są zintegrowane komponenty Facebooka (wtyczki Facebooka), powoduje automatyczne zlecenie poprzez te komponenty przeglądarce internetowej systemu komputerowego osoby korzystającej załadowanie obrazów odpowiednich elementów Facebooka. Całościowe zestawienie wszystkich wtyczek Facebooka może pod adresem developers.facebook.com/docs/plugins/ zostać pobrane. W ramach tej procedury otrzymuje Facebook informacje o tym, jakie konkretnie elementy naszej strony internetowej są odwiedzane przez korzystające osoby.

Facebook udostępnia Państwu także odpowiednie informacje dotyczące umowy zawartej pomiędzy Facebookiem i nasza firmą o wspólnej odpowiedzialności dotyczącej przetwarzania danych zgodnie z art. 26 RODO UE; obecnie pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

Zmiana polityki prywatności

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem https://www.infopower.bydgoszcz.pl/