Kompleksowa obsługa księgowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenie do celów podatku VAT,
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku VAT,
 • sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdań oraz dostarczenie ich do odpowiednich urzędów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statycznym i innymi urzędami w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie skarbowym, Urzędzie Statyczym,
 • udzielanie wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,
 • udzielanie pomocy osobom i firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą

Kompleksowa obsługa kadrowo płacowa

 • przygotowywanie dokumentacji personalnej,
 • akt osobowych pracowników,
 • umów o pracę,
 • kart urlopowych pracowników,
 • przygotowywanie listy płac,
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • przygotowywanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i deklaracji PFRON

Zakładanie firm i przekształcenia

Oferujemy pomoc w założeniu rejestracji podmiotów gospodarczych w tym:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze
 • spółki z o.o.
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki partnerskie

W pełni obsługujemy ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentujemy ją w postępowaniu podatkowym, bądź przed NSA. Zapewniamy badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczymy.


Usługi informatyczne

Strona używa ciasteczek (tzw. cookies) do zbierania anonimowych statystyk o częstotliwości odwiedzin. Rozumiem, nie pokazuj tego więcej.